Kontaktujte nás: 735 543 389 | rekondicni.terapie@seznam.cz

Kissing spines - Overriding Dorsal Spinous Processes (DSPs)

Plemeno: Anglický plnokrevník (kůň A)

Pohlaví: Klisna

Věk: 13 let

Tělesná kondice: 2.5 / 5

Využití: Rekreace

Historie:

Kůň A se po dostihové kariéře před pěti lety přeškoloval na rekreačního koně. Kůň A se v minulosti úspěšně zůčastňoval aktivit jezdeckých klubů a lokálních soutěží, lekcí drezury a parkuru. Koncem roku 2015 začal kůň A projevovat známky diskomfortu, kdy došlo ke zkrácení chodů v klusu a ve cvalu, kopání zadní nohou po holeni jezdce a zastavováním při pobídkách, zejména v začátcích jízdárenské práce. Kůň A by pak pokračoval v jízdárenské práci dalších 30-45 minut bez jakéhokoliv problému. Majitel se rozhodl klisnu připustit na jaře roku 2016. K ohřebení došlo v létě roku 2017 a k návratu do práce v lednu roku 2018. Známky diskomfortu byly stále přítomny.

Subjektivní analýza:

 • V březnu byl kůň A přivezen k veterináři za účelem gastroskopie pro podezření na žaludeční vředy, výsledky se vrátily negativní. Následné rentgenové vyšetření zad potvrdilo DSP, v T12 - T13 a artritické změny na L2 - L3.
 • Veterinární lékař předepsal desetidenní léčbu fenylbutazonem, aby se zjistilo, zda se chování nebo výkon zlepší.
 • Fyzioterapeutické vyšetření bylo provedeno před užitím fenylbutyzonu. Kůň A není příliš tolerantní k

palpaci.

 • Majitel koně A je velmi ochotný a proaktivní vůči konzervativnímu řízení tohoto stavu.
 • Kůň A klká a nosí klkací řemen.

Objektivní analýza:

Dynamická analýza: Předvedení z ruky

 • Kůň A nevykazuje známky kulhání, zhodnoceno veterinářem a fyzioterapeutem.
 • Normální chůze v kroku a klusu. Kůň A se pohybuje ve dvou stopách.
 • Dobrá poloha krku při pohybu, kůň A je ochoten natažení dopředu a dolů.      

Předvedení na lonži

 • Omezený rozsah pohybu zádě bilaterálně.
 • Výbušná reakce (skoky do vzduchu nahoru a dolů), při požádán o cval.
 • Agresivní chování a vyhrožování vodičovi.
 • Abnormalita chodu ve cvalu - křižování zadními končetnami
 • Snížená flexibilita v oblasti thorakolumbární při provedení laterálního ohnutí na malých kruzích doleva i doprava.

Statická analýza

 • Hypotrofie základních svalových skupin celého těla - kůň A je po hříběti v pracovní zátěži pouze krátce.
 • Mírná bolestivost, hypertonicitaa citlivá reakce (fascikulace) na palpaci paraspinálních svalů od oblasti středu hrudních obratlů, bilaterálně přes longissimus dorsi, thoracolumbární oblast s přidruženými spoušťovými body.
 • Hypertrofický brachiocephalicus m. (způsobený klkáním).
 • Bilaterální svalový spasmus a silná bolestná reakce na palpaci brachiocephalicus m.

Seznam problémů a plán léčby:

 1. Stav a kondice těla:

Krátkodobý cíl - zlepšit vývoj a posílení svalů.

Dlouhodobý cíl - udržení vývoje a síly svalů.

Léčba - cvičení ze země zaměřené na stabilitu a posílení břišních svalů. Použití EquiAmi / Pessoa 10 minut, 3x týdně po dobu 2 týdnů s postupným zvyšováním intenzity tréninku na až 20 minut, 4x týdně. Doporučuji práci na velkých kruzích aby nedošlo k nadměrné zátěži vnitřních končetin. Kombinujeme 10min, 2x týdně s chůzí do kopce na ruce, k podpoře zaměstnání zádě a břišních svalů.

Měřítko výsledku: vizuální zhodnocení a zpětná vazba od majitele o stavu a kondice koně.

 1. Bolest a hypertonicita paraspinálních svalů:

Krátkodobý cíl - úleva od bolesti a snížení hypertonicity.

Dlouhodobý cíl - žádná bolest nebo hypertonicita.

Léčba - PMFT na nastavení proti bolesti (200 Hz / konstantní), jemná masáž (effleurage pro vyvolání

relaxace svalu).

Pužití Ischemického tlaku na spoušťové body pokud je tolerován, jinak použití fototerapie červeného světla (1400 Hz /

konstantí). Následováno dorzoventrálním protažením. Použití teplých obkladů v oblasti spoušťových bodů, provedeno majitelem před každou prací.

Měřítko výsledku: palpace - snížená reakce na bolest, normální svalový tonus, žádné spoušťové body.

 1. Bilaterální svalový spasmus a bolest brachiocephalicus m.

Krátkodobý cíl - zmírnění svalového spasmu a bolesti.

Dlouhodobý cíl - žádný svalový spasmus nebo bolest.

Léčba - PMFT na bolestivé nastavení (200 HZ, konstantní), následované vazodilatací (50Hz, 17,5 Hz / pulzní),

jemná masáž, laterální protahovací cviky na obě strany, retrakční protahovací cviky obou předních končetin.

Provedeno majitelem 3x  týdně, 3 opakování po 10 - 15 sekundách, postupně zvýšit na 5x  týdně, 5 opakování, 10 - 15 sekund.

Měřítko výsledku - palpace svalů.

Závěr:

Rehabilitace této klisny nebyla nejjednodušší, protože nebyla příliš tolerantní k palpaci. Bylo důležité si uvědomit, že citlivost této klisny ovlivní průběh rehabilitace. Pro tuto klisnu byly nejvhodnější časté a krátké návštěvy. Po druhém zhodnocení klisny o dva týdny později byly zaznamenány změny v chování a vzhledu. Bylo zřejmé, že fenylbutazon (bute) poskytl koni úlevu od bolesti potřebné k tomu, aby se mohl pohybovat pohodlněji. Protože byl kůň bez vředů, majitel byl schopen provést změny ve stravě koně a poskytl mu odpovídající výživu pro vývoj svalů. Domnívám se, že dobrým rozhodnutím byla kontrola koně fyzioterapeutem před začátkem kursu fenylbutazonu. Tím bylo možné lépe sledovat vývoj pomocí léčby a fyzioterapie. Dále bylo zřejmé, že majitel dodržoval mnou navržený terapeutický plán. Při dynamickém posouzení se kůň pohyboval mnohem energičtěji a jeho agresivní chování vůči vodičovi zmizelo. Mezi majitelem, veterinářem a fyzioterapeutem bylo dohodnuto, že kůň bude ošetřen injekcí kortikosteroidů na postižených místech, aby byla poskytnuta dlouhodobá úleva.

Fyzioterapeutické ošetření bylo rovněž dohodnuto na každých 8 týdnů. Tento případ mě opravdu inspiroval a naplnil mě důvěrou, že tyto typy případů lze řídit konzervativně se správnou obětavostí a motivací od všech účastníků rehabilitačního procesu.