Kontaktujte nás: 735 543 389 | rekondicni.terapie@seznam.cz

Supraskapulární neuropatie (Sweeney)

Plemeno: Connemara (kůň B)

Pohlaví: Klisna

Věk: 9 let

Tělesná kondice: 3/5

Aktuální využití: Drezura

Dosvědčeno majitelem koně B: kůň utrpěl přímé trauma pravého ramene, které bylo způsobeno kopnutím jiným koněm. Kůň B začal okamžitě kulhat a nebyl schopen přenést váhu na pravou přední končetinu. Konzultace s veterinářem proběhla telefonicky ten samý den. Veterinární lékař doporučil odpočinek v boxu po dobu sedmi dnů s šestidenním užíváním Fenylbutazonu. O sedm dní později se stav koně B nezlepšil. Následně bylo provedeno rentgenové vyšetření jiným veterinárním lékařem, aby se vyloučilo hlubší poškození tkání. Veterinární lékař diagnostikoval poškození supraskapulárního nervu na pravém rameni a doporučil odpočinek v boxu a užívání Fenylbutazonu po dobu 6 týdnů. Fyzioterapie nebyla doporučena.

Subjektivní analýza:

 • Po telefonické konzultaci s veterinárním lékařem byla doporučena fyzioterapie tři týdny po poranění, když si majitel všiml atrofie svalů.
 • Kůň je stále v boxovém / odpočinkovém režimu.

Objektivní analýza:

 • Mírná atrofie pravého supraspinatus m.
 • Laxita celého ramene, laterální cirkumdukce  - "pádlující pohyb" pravé přední končetiny v kroku a klusu.
 • Tahání pravého předního kopyta po zemi.
 • Výrazná spina scapulae.
 • Bilaterální spoušťové body podél longissimus dorsi m.
 • Rameno se nezdá být bolestivé na palpaci.
 • Hypertonicita a spasmus levého brachiocephalicus m.

Seznam problémů a plán léčby:

 1. Mírná atrofie a nestabilita pravého supraspinatus m.:

Krátkodobý cíl - podpora růstu svalové hmoty a tónu.

Dlouhodobý cíl - udržení svalové hmoty a tónu, obnovení normální chůze.

Léčba - denní stimulační masáž (tapotement, cupping) provedená majitelem. Po krátkem a důkladném zaškolení bude majitel 2x denně provádět stimulaci svalové kontrakce pomocí NMES. Použití malého výběhu po dobu 6 týdnů, aby nedošlo k úplné imobilizaci. Po dobu dalších 6 týdnů přidávat 2x denně cca 10 min procházku na ruce. Rytmické stabilizační cvičení podněcující převažování a svalovou kontrakci od sedmého týdne, 5-10 opakování 2x denně.

Měřítko výsledků: Vyhodnocení růstu svalové hmoty a tónu palpací. 

 1. Spoušťové body, longissimus dorsi m.:

Krátkodobý cíl - snížení výskytu spoušťových bodů.

Dlouhodobý cíl - žádné spoušťové body.

Léčba - jemná masáž (efleurage, následovaná pettrisage) na zahřátí, změkčení a relaxaci postižené oblasti, PMFT k dosažení vazodilatace, následováno fototerapií červeným světlem a specifickými protahovacími cviky.

Měřítko výsledků - Při palpaci není přítomná svalová fascikulace, oblast je měkká a uvolněná.

 1. Hypertonicita a spasmus levého brachiocephalicus m.:

Krátkodobý cíl - zmírnění svalového spasmu a snížení tónu.

Dlouhodobý cíl - žádný svalový spasmus a normální tón.

Léčba - PMFT proti bolesti následované vazodilatačním nastavením, jemnou masáží, laterálním protažením na obě strany, retrakční protažení obou předních končetin. Provedeno majitelem 3x týdně, 3 opakování po 10 sekundách s postupným zvýšováním na 5x týdně,  5 opakování po 10 - 15 sekundách.

Měřítko výsledků - palpace svalů.

 1. Proprioceptivní deficit pravé přední končetiny:

Krátkodobý cíl - zlepšení propriocepce.

Dlouhodobý cíl - návrat k normální proprioceptivní funkci končetiny.

Léčba - 6 - 8 týdnů po počátečním fyzioterapeutickém ošetření majitel provedl proprioceptivní cviky zahrnující kavaletovou práci z ruky. K zlepšení propriocepce jsou kavalety umístěny náhodně. K tomuto účelu slouží i přidání proprioceptivních pomůcek, jako jsou řetízkové náramky nebo lehká závaží kolem pravé spěnky.  

Měřítko výsledků - Dynamické posouzení v kroku a klusu.

Závěr:

Pro úplné uzdravení je vyžadována obětavost a nadšení majitele i fyzioterapeuta. K dosažení pozitivního výsledku je důležité umožnit správný způsob rehabilitace s dostatečným časovým předstihem. Úplná imobilizace není doporučena z důvodu možného nástupu svalové atrofie. Tento typ rehabilitace může trvat mezi šesti měsíci až jedním rokem. Ráda bych zdůraznila důležitou roli fyzioterapie, která vedla k vypracování plánu rehabilitace. V tomto případě došlo k dramatickému zlepšení v poměrné krátké době převážně díky majiteli, který poctivě dodržoval rehabilitační plán.  Je však důležité si uvědomit, že ne všichni majitelé, kteří čelí podobným situacím, si mohou dovolit časté návštěvy fyzioterapeuta jak z finančních tak časových důvodů. Proto já jako fyzioterapeut musím být schopna porozumět rozdílným situacím majitele zvířete. Tím pádem musím vyhovět jednotlivým majitelům individuálně sestaveným rehabilitačním programem, který bude nejen efektivní, ale také proveditelný.